Tjenester

Støpte gulv

Vi leverer støpte fundamenter og gulv til boliger og garasjer, samt støttemurer.

 Støpte gulv til boliger
 Støpte gulv til garasjer

Vegger

Vegger til bolig / garasjer utført i thermomur

Thermomur
 Et komplett og unikt byggesystem for vegger til bolighus og garasjer
 Består av lette blokker som stables som byggeklosser og fylles med betong.

Grunnmur

Grunnmur til boliger / garasjer utført i sprøytebetong

Sprøytebetong
 Kortere byggetid
 Kostnadseffektivt

Garasjeanlegg

Garasjeanlegg utført i sprøytebetong.

 Ferdig isolert utvendig
 Innvendig puss av vegger

Støttemurer

Støttemurer utført i sprøytebetong

Sprøytebetong
 Kortere byggetid
 Kostnadseffektivt

Trappevanger inkl. trapp

Trappevanger inkl. trapp utført i betong

 Hverken råtner eller ruster
 Holder seg pen i svært mange år

Fjellsikring

Fjellsikring i sprøytebetong

 Betongen hindrer nedfall og ras av stein
 Betongen sørger for en solid overflate

Lettbetong-elementer

Lettbetongelementer (siporex)

Lecadekker / hulldekker

Lecadekker / Hulldekker

Har du behov for våre tjenester?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale!